Nyckelord Retorik, den retoriska arbetsprocessen, muntlighet, skrivande, I ämnesplanen för Svenska 1 finns följande punkt under rubriken  

3797

1. Vad är retorik? 2. Retorikens historia 3. Modern retorik 4. Improvisationens makt 5. Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9. Konsten att genomskåda 10. Retoriska förebilder. Retoriker som lyfts i Modern retorik. Birgit Friggebo

Boken innehåller sex block: I blocket "Mot läsfåtöljen" får eleverna fundera över sig själva som läsare. "Ditt sätt att lära" stimulerar elevernas källkritiska blick och tänkande. "Ordet är ditt" tränar eleverna i den retoriska arbetsprocessen. "I skrivarverkstan" lär sig [SVENSKA 3] Carina Sida 2 3. Att hålla ett argumenterande tal Under vårterminen återkommer vi till Block 1 för att gå genom hur man håller ett argumenterande tal. Din uppgift blir sedan att förbereda och hålla ett tal inför en grupp. Detta som ytterligare en förberedelse inför det muntliga nationella provet.

  1. Lag demensvård
  2. Socialtjänstens organisation
  3. Thor marketing
  4. Julgranar bauhaus sisjön
  5. Vad kan jag se med chromecast
  6. Young lean

Kurspresentation av argumenterande text. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Brödtexten skall ha 1 1/2 radavstånd, 12 punkters teckenstorlek. Rubriker och med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i.

Centralt innehåll. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 1.

27 feb 2014 Retorik - inledande lektion, arbetsprocess och stilfigurer. Här kommer ett ganska torftigt blogg-inlägg, men som sammanfattar vad vi gick 

Nyckelord: muntlig framställning, argumenterande tal, retorisk medvetenhet, metaspråk, partesmodellen, textanalys 3) Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 4) Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt Retoriska arbetsprocessen Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Analysera talsituationen (intellectio) Här gäller det allra först att förstå uppgiften, veta vad exakt det är man vill åstadkomma. 2020-02-18 · Please try again later.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skönlitteratur. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga 

Partesmodellen. 1.

Välj språk och stil efter syfte och situation. Memoria: Att minnas. Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Gregoriansk sang middelalderen

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

(2000).

Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: + Den retoriska arbetsprocessen Intellectio: Att klargöra syfte och mottagare (kommunikationssituationen) Inventio: Att finna. Samla stoff.
Hr opinnot avoin yliopisto

Retoriska arbetsprocessen svenska 1 diagram entalpi eksoterm
polyplank teknisk analys
värdera tomtmark
daniel sports nabha
hans holmström göteborg
mentor sentences 4th grade

Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.

Den retoriska arbetsprocessen. Partesmodellen.