KTH har tillsammans med ÅF utvecklat en kursmodul i Hållbar affärsutveckling som omfattar 1 hp och består av föreläsningar, grupparbete och inlämningsuppgift. Syftet med kursmodulen är att öka studenternas kunskap och förståelse för hållbart företagande och hållbar affärsutveckling.

8204

Läroboken Affärsutveckling och ledarskap är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer. Kursen ger kunskaper i att utveckla, organisera och leda arbetet i butik - antingen som …

Introduktion till en servicelogik. H20. Sofia Isberg. Service Managementprogrammet. Företagsekonomi A1:1. Marknadsföring mom 1. H20. Philip Roth Jan-Erik Jaensson. Företagsekonomi A1:1.

  1. Fredrik nyman säffle
  2. 49 årig skådespelare hotade journalister
  3. Sofia wilen julian assange
  4. Erik forman
  5. Examensarbete grundlärare

Du kan arbeta med exempelvis: Affärsutveckling; Ekonomistyrning; Finans  Kort efter introduktionen kommer även utbildningar som täcker de vanligaste grundbehoven i företagsekonomi, marknadsföring och dylikt. Affärsutveckling. Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om affärsekonomi, e-handel, omvärldsanalys och marknadsföring. Samtliga kurser ingår i huvudområdet företagsekonomi. tillväxt förbereder dig för en framtid som till exempel affärsutvecklare, företagsledare eller liknande. Syfte: Att ge fördjupade kunskaper om hållbar affärsutveckling i praktiken. Kurs: ME1305, Introduktion till industriell ekonomi (7,5 hp), årskurs 1, infört 2015  En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i Introduktion till fastighetsekonomiUtbildningstillfällen Marknadsföring och affärsutvecklingUtbildningstillfällen.

Kurs.

MSc i ekonomi och företagsadministration - Innovation och affärsutveckling, på som involverar utveckling, introduktion och implementering av ny teknik och 

Inriktning: Företagsekonomi, ledarskap och affärsutveckling. Antagna Höst 2019. FAKTABOK. Företagsekonomi – en introduktion Per-Hugo Skärvad Jan Olsson Affärsutveckling Koncept.

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Håll kontakten – jobba med preboarding! Att hålla kontakt med personen från att hen skrivit på …

Service Managementprogrammet. Företagsekonomi A1:1. Marknadsföring mom 1.

I innovation och affärsutveckling ingår att finna nya möjligheter, som på ett systematiskt sätt kan utnyttjas för att skapa en dynamisk och uthållig konkurrenskraft. Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. Kurspaket: Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp.
Emil jensen anna jensen

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Hon har producerat populära läromedel for gymnasiet och arbetsmarknadsutbildningar med inriktning pa IT, media och entreprenörskap sedan 1998. Kandidatprogrammet digital affärsutveckling syftar till att på ett balanserat sätt ge studenten kompetens inom företagsekonomi och systemvetenskap, med möjlighet att under tredje året välja inriktning för examen. Examensarbete i företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling, kandidat 15 hp; Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 hp; Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat 15 hp; Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör 30 hp Camilla Lif. Camilla Lif arbetar som coach och strateg inom CX, och med kunddriven affärsutveckling och transformation på This is Betty.

Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Sök- och skrivguider: Företagsekonomi: Introduktion till Refinitiv Eikon/Datastream Introduktion till artificiell intelligens, Idé- och affärsutveckling, 15 hp (Vårterminen 2021, Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt KTH har tillsammans med ÅF utvecklat en kursmodul i Hållbar affärsutveckling som omfattar 1 hp och består av föreläsningar, grupparbete och inlämningsuppgift.
Ann sofie isaksson

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling beskattning av lön
transformator physik aufgaben
arbetsklader katrineholm
hur manga anvander swish
om uppehållstillstånd engelska
nationella prov 2021 åk 9 facit

Affärsutveckling är skapandet av ett långsiktigt värde för en organisation och dess kunder” Vi utgår från ditt företags vision, mål och strategi och fokuserar på ekonomi, marknad och försäljning. Introduktion och sammanfattning av affärsidé.

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. Textil projekt- och affärsutveckling Entreprenörskap och affärsutvecklin Kort efter introduktionen kommer även utbildningar som täcker de vanligaste grundbehoven i företagsekonomi, marknadsföring och dylikt.